Dagboksbilder april

29 april, Trana med tranbär!!
29 april, Älgtjuren smyger i myrkanten och har inte märkt mig i den svaga vinden!
29 april, Rödvingetrasten sjunger för glatta livet!
26 april, i skyn lärkan slår sin drill!
15 april. En blå kärrhök, honfärgad, drar över deltat mot norr.
11 april. Det blev lite Bambi på hal is nere vid älven i morse när rågeten fick för sig att gå över isen.
Lägg märke till hur hon spretar med klövarna för att få bättre grepp i isen!
10 april, snösparvar vid golfbanan