Dagboksbilder mars

25 mars, en huggorm gör mig sällskap ute på Åstön
21 mars, gott om snö ännu i naturreservatet Fågelsången, räven håller koll!