Dagboksbilder juni

Tistelfjäril, just nu i början av juni invaderas stora delar av Sverige av tistelfjärilar!
Rosling, Andromeda polifolia L., lyser så vackert rosa nere i myrens gröna fukt.
Skogsviol, Viola riviniana Rchb.