Dagboksbilder september

Det är nervöst i den stora flocken med bergfinkar som just nu finns nere på Fagerviksfältet och när en lärkfalk dyker upp blir det rena paniken….