Dagboksbilder juli

Silvertärnan tar en paus i fiskandet.
Buskskvätta, lite lustigt namn på en vacker fågel!